Maharashtra SSC Kal Chachani Online Aptitude Test 2017  माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (एसएससी) विद्यार्थ्यांसाठी पहिले ऑनलाइन अभियोग्यता चाचणी फेब्रुवारी 2017 महिन्यात महाराष्ट्र राज्यात घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील विविध शाळांतील अनेक दहावी…
Continue Reading