ivgs-kalchachaniदहावी निकाल २०१६

Maharashtra SSC Kal Chachani Online Aptitude Test 2016 Result

माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (एसएससी) विद्यार्थ्यांसाठी पहिले ऑनलाइन अभियोग्यता चाचणी फेब्रुवारी 2016 महिन्यात महाराष्ट्र राज्यात घेण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्यातील विविध शाळांतील अनेक दहावी विद्यार्थी कल चाचणी ऑनलाइन अभियोग्यता चाचणी 2016 मध्ये सहभागी झाले होते.

कल चाचणी ऑनलाइन अभियोग्यता परीक्षा निकाल 25 एप्रिल 2016 रोजी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण महाराष्ट्र राज्य मंडळाने जाहीर केला आहे

दहावी विद्यार्थ्यांसाठी कल चाचणी ऑनलाइन अभियोग्यता चाचणी 2016 मध्ये गुण अंतिम गुण पाहण्यासाठी IVGS इन्स्टिट्युट ऑफ वेब पोर्टल भेट देणे आवश्यक आहे .

महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र परीक्षा-२०१५ /प्र.क्र२४९ /एस.डी-२ दिनांक१०/११/२०१५ नुसार या वर्षापासून राज्यातील एसएससी बोर्ड परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यासाठी करिअर मार्गदर्शन उपक्रम सुरू केला आहे. त्या अंतर्गत फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ‘व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, मुंबई’ने प्रमाणित केलेली मानस शास्त्रीय कसोटी (कलचाचणी) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात आली. २१०४१ शाळांमधील १५४७१३४ विद्यार्थ्यांनी ही कलचाचणी यशस्वीपणे दिली. या कलचाचणीचा अहवाल थोड्याच दिवसातया संकेतस्थळावर पाहायला मिळेल.

http://www.ivgs.ac.in/

व्यक्तिगत कल अहवाल पाहण्यासाठी येथे  Click करा

मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी मराठीमध्ये व इतर माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजीमध्ये कलअहवाल उपलब्ध आहे.

http://mh-ssc.ac.in/aptigraph.aspx

http://162.144.110.84/apti/aptigraph.aspx